Predávajúci
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodného systému www.halystany.sk DEKORHOME, s.r.o. IČ: 24229661 s fakturačnou adresou:
Jesenická 513 , 25244 Dolní Jirčany
Spoločnosť nie platcom DPH.

Osobný odber tovaru je možný po telefonickej či emailovej dohode na tejto adrese odberného miesta ( nejedná sa o kamenný obchod - ale výdajný sklad ) :
halystany.sk
Jesenická 513
252 44 Horní Jirčany / Praha západ
Exit z diaľnice Jesenice - Kamenice / ukazovateľ Horní Jirčany
Pondelok až piatok od 8-16,30 hod

Súradnice GPS : 49 ° 57'20 .336 " N , 14 ° 31'43 .405 " E

 

Kontaktné údaje:
Email: info@halystany.sk

Dotazy a objednávky : telefón :+420 606 211 240

Reklamácia : info@halystany.sk ,pondelok - piatok 8.00 - 16:30 hod., tel : +420 606 211 240

Osoba zodpovedná za prevádzku a objednávky : Jana Svobodová , e - mail: info@halystany.sk

Lehota pre odpoveď : najčastejšie do 24 hod emailom či telefonicky.

 

Kupujúci
Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho , ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami , ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č 40 / 1964 Zb . ( Občiansky zákonník ) a súvisiacimi predpismi .

Podnikateľský subjekt - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho , ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami , ani individuálnou zmluvou sa riadia zákonom č 513/1991 Zb . ( Obchodný zákonník ) a súvisiacimi predpismi . Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba , ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČ a / alebo DIČ a / alebo firmu organizácie .

Kupujúcim sa stáva ten registrovaný užívateľ elektronického obchodu halystany.sk , ktorý uskutoční objednávku ( elektronicky ( eshop ) , emailom, telefonicky ) .

Kupujúci prijíma okamihom objednávky tieto Obchodné a reklamačné podmienky ako záväzné .

Cena tovaru
Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná v momente uskutočnenia objednávky . Doba platnosti ceny a ponúk je 24 hod Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho . Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho . V prípade , že dôjde k zníženiu ceny tovaru objednaného Kupujúcim , má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru v už prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej alebo emailovej žiadosti Kupujúceho .

prostriedky komunikácie
Na účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži najmä telefón , fax , email . Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci
alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku , platných podmienok a sadzobníkov poskytovateľov komunikačného prostriedku . Hovorné od dodávateľa ku kupujúcemu a naopak sa neúčtuje .

objednávky tovaru
Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne , telefonicky , emailom, faxom alebo prostredníctvom internetového obchodu .

K objednaniu zákazník vyberie tovar , riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle . Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy . Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena , vybraný spôsob platby za tovar vrátane súvisiacich poplatkov , a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu .

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom telefonického či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho . K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru .

V prípade , že Kupujúci urobí objednávku a nie je dohodnuté s Predávajúcim inak , platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu .
Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste na to určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho , a to za podmienok , ktoré si vzájomne dohodnú .

Postup dodávateľa v prípade , kedy nie je schopný dodať tovar ( napr. z dôvodu stiahnutie z výroby ai ) je neodkladne informovať ho - najneskôr do 48h . o tejto okolnosti - ponúknuť mu inú alternatívu a okamžité zaslanie platby späť na účet objednávateľa ak bola vykonaná .
Predávajúci má právo objednávku nerealizovať a to aj po potvrdení z dôvodov :

tovar bol vypredaný ,
tovar bol odstránený z predaja ,
tovar už nebude ďalej podporované predávajúcim ,
tovar nie je možné obstarať z dôvodu ukončenia výroby , či dovoz do ČR , SR,
iného dôvodu , ktorý je pre predávajúceho závažný .

Dodacie lehoty
Obvyklá doba dodania je 2-5 prac . dní . Záväzná lehota je do 21-tich dní od potvrdenia objednávky. DODACIA LEHOTA stoly, stoličky , jedálenských setov , KRESIEL , matrace a rošty JE INDIVIDUÁLNE - PODĽA MOMENTALNA DOSTUPNOSTI NA expedičným SKLADE , väčšinou v lehote DO 5 PRAC . DNÍ OD OBJEDNANIA . Presnú dodaciu lehotu , ak je tovar na sklade , alebo predpokladanú dodaciu lehotu , pokiaľ tovar nie je skladom , sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky .

Dodanie tovaru
Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi :
Zásielkovou službou Toptrans.
Spôsob prevzatia daňového dokladu a záručného listu : spoločne s doručením tovaru.

Spôsob ďalšej komunikácie s objednávateľom po odoslaní objednávky: telefonicky , písomne ​​, elektronicky ( email ) , osobne pozri kontaktné údaje vyššie .

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú ponúknuté v objednávkovom formulári predávajúceho.

Prevzatie tovaru
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí .

Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku , alebo ak nie je zásielka kompletná , spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky - zápis o škode a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom .

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje , že dorazilo mechanicky nepoškodený . Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal au tovaru zabaleného do igelitovej fólie aj samotný tovar .

Ak objednáva zákazník tovar cez internet s následným osobným odberom , potvrdzuje predávajúci iba to , že tovar je , či bude v dohodnutom termíne , pre kupujúceho v prevádzkarni rezervovaný . Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť . V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim , týmto okamihom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho . Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku . Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Postup v prípade neprevzatia alebo nevyzdvihnutia zásielky
V prípade neprevzatia alebo nevyzdvihnutia zásielky zákazníkom bude účtované dopravné podľa aktuálneho cenníka dopravy, ktorú si zvolil v objednávke. Ak je dopravné zadarmo, bude účtovaná doprava podľa váhy zásielky.

Platobné podmienky
Tovar je možné uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby , bezhotovostným prevodom podľa vybraného spôsobu objednávateľa v objednávacom formulári poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom , ktorý platbu identifikuje .
Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru .

Odstúpenie od zmluvy
V súlade so zákonom č 40 / 1964 Zb . ( § 53 ) , má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Toto právo je podmienené nákupom ako Koncový spotrebiteľ ( tzn. nie ako Podnikateľský subjekt ) . Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov . V prípade , že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky :
Tovar musí byť nepoškodený , bez známok používania alebo opotrebovania ,
V pôvodnom obale ,
S kompletným príslušenstvom ( teda vrátane návodov, záručných listov atď )
Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene . ( Doporučene neznamená na dobierku ! ) V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe vyššie uvedeného zákona nesmie byť tovar Predávajúcemu zaslaný dobierkou . V prípade zaslania tovaru dobierkou , prípadne pri nesplnení podmienok pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy , tak ako je popísané vyššie , si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátiť na adresu Kupujúceho na jeho náklady .
Spôsob stornovania objednávky : objednávateľ môže stornovať objednávku do 2 hodín od jej uskutočnenia a to mailom , popr . telefonicky v kontaktoch infolinky .
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru , výrazné zmeny nákupnej ceny tovaru , alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru ( tj ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá ) . V prípade , že táto situácia nastane , predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe . V prípade , že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu , bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne .

Vrátenie peňazí :
Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu , preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu , na ktorý si Kupujúci praje prostriedky vrátiť .
Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou , musí obsahovať číslo objednávky , typ výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje zaslať čiastku späť v lehote do 14 dní po prijatí žiadosti o odstúpenie od zmluvy , ktorá má všetky uvedené náležitosti .

Reklamačný poriadok a záruka na tovar
Reklamácia tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom .
Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu DEKORHOME sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov , pokiaľ nie je uvedené inak . Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady . Venujte prosím zvýšenú pozornosť preberaní tovaru od prepravcu , pri viditeľnej škode na obale spíše s vodičom Zápis o škode . Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim . Záručná lehota je kupujúcemu oznámená v obchodných podmienkach dodávateľa . Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise . Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list , potom je vystavený v deň predaja tovaru . V prípade , že záručný list neexistuje , slúži ako záručný list daňový doklad .
Kupujúci je povinný tovar okamžite prezrieť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadné zistené chyby oznámiť predávajúcemu buď e - mailom , písomne ​​alebo osobne na prevádzke .

Záruka sa nevzťahuje na :
vady vzniknuté bežným používaním
nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním
Záruka pre podnikateľov , ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa riadi zákonom č 513/1991 Zb . ( Obchodný zákonník ) a súvisiacimi predpismi a nevzťahujú sa na nej predĺženej lehoty záruky u jednotlivých výrobkov alebo v rámci jednotlivých akcií . Cez toto štandardné obmedzenie sme pripravení ústretovo a poctivo riešiť prípadné vzniknuté problémy !

Riešenie reklamácií :
V prípade , že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu , ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním , ale vadou samotného výrobku , má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru .

Postup pri reklamácii :
informujte nás prosím o reklamácii e - mailom , písomne ​​alebo osobne na prevádzke . V prípade zaslania zašlite reklamovaný tovar následne ako doporučený balík na vlastné náklady na našu adresu ( viď vyššie ) , pozor nie na dobierku - tieto zásielky nepreberáme . Do zásielky uveďte číslo objednávky , dátum prevzatia tovaru , dôvod reklamácie , vašu adresu a telefón .
Po uznaní reklamácie môžete požiadať emailom , či písomne ​​náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru vo výške bežnej ceny dopravy u dopravcov s rozumnými podmienkami ( napríklad Slovenská pošta - cenný balík alebo Toptrans ) .


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní od obdržania reklamácie a reklamovaného tovaru . O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný informovať Kupujúceho neodkladne e - mailom na adresu uvedenú v reklamácii , alebo v objednávke . V prípade , že Kupujúci požaduje odoslanie informácií na inú adresu , musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii . Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný elektronicky ( emailom ) na jeho adresu .

Ochrana osobných dát
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode halystany.sk udeľuje výslovný súhlas s evidenciou osobných údajov v súlade s platnými zákonmi SR , najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb . v znení neskorších dodatkov a predpisov .
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode a na základe nasledujúcich objednávok súhlasí s odovzdávaním osobných údajov smerom ku zmluvným prepravcom , ktorým sú odovzdané informácie len v rozsahu potrebnom k doručeniu zásielok .
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode halystany.sk súhlasí s bezpečným uchovávaním informácií as tým , že predávajúci podnikol potrebné kroky k ochrane dát ( zabezpečený prístup k databázam , administračné rozhranie iba podľa práv prístupu ) .
Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie poskytnutých údajov z databázy spoločnosti okrem realizovaných obchodných transakcií, ktoré sú podľa zákona uchovávané v ekonomickom systéme podľa zákona č 563/1991 Z. z .
Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.
Firma halystany.sk – Jana Svobodová, ako prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.halystany.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v Obchodných podmienkach .
Predávajúci garantuje platnosť aktuálnych obchodných podmienok k dátumu uskutočnenia Objednávky .
Ustanovenia týchto Obchodných podmienok , ktoré zahŕňajú aj Reklamačný poriadok a informácie o zárukách sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä s Občianskym a Obchodným zákonníkom .
Všetky práva vyhradené .
Predávajúci si vyhradzuje právo na nepresnosti či chyby v tomto dokumente .
Prevádzkovateľ servera DEKORHOME si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia . Prevádzkovateľ nenesie následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti .