DODÁVAME DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ
RÝCHLA MONTÁŽ
PONUKA NA MIERU
KOMPLEXNÁ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ
CEZ 750 REALIZÁCIÍ

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení

Týmto udeľujem výslovný súhlas prevádzkovateľovi tohto eshopu spoločnosti HALYSTANY s.r.o., IČO 14320851, so sídlom Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry (ďalej ako Správca osobných údajov alebo len Správca), aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti (ďalej ako Antispamový zákon) a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej ako GDPR) spracovávala tieto osobné údaje:


meno a priezvisko;

obec, ulice a PSČ;

názov spoločnosti (podľa IČ);

kontaktný e-mail;

IP adresa.

Uvedené osobné údaje Správca spracováva pre účely zasielania aktuálnych informácií spoločnosti Správca, ponuke jej služieb a produktov v súlade s Antispamovým zákonom, a to predovšetkým formou nasledujúcich typov e-mailových spravodajcov a dotazníkov:


Obchodné ponuky Správca:

Spravodajca informuje o zľavách a mimoriadnych ponukách spoločnosti Správca. Na odber spravodajcu je potrebné udeliť súhlas

Dotazníky spokojnosti s nákupom u Správcu

Dotazníky Správca k rozosielke využíva službu Overené zákazníkmi Heureka.sk. Na odber spravodajcu je potrebné udeliť súhlas


Po udelení súhlasu môžete svoje nastavenie zasielania jednotlivých typov spravodajcov vrátane dotazníkov kedykoľvek zmeniť na www.halystany.sk/customer/profile/ .


Správca bude vaše uvedené osobné údaje spracovávať po dobu trvania súhlasu (od okamihu elektronickej registrácie až do odvolania súhlasu), najdlhšie však do uplynutia troch rokov po tom, čo prestanete byť zákazníkom Správcu.


Máte právo svoj súhlas súvisiaci s ochranou údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom profilu zákazníckeho účtu u Správcu na www.halystany.sk/customer/profile/ alebo odhlásením priamo v doručenom e-maile. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je Vami udelený súhlas. V súlade s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte ďalej právo:


požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame;

požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;

požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;

môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu. Pokiaľ takú námietku vznesiete, nebude Správca vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracovávať.

Vaše práva môžete uplatniť u poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO) Správcu, prostredníctvom e-mailu info@halystany.sk


Proti zasielaniu emailových dotazníkov prostredníctvom služby Heureka.sk môžete kedykoľvek u Správcu vyjadriť námietku, alebo kliknutím na odkaz v doručenom emaile s dotazníkom.


Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súčasne touto cestou dávate výslovný súhlas na zasielanie vyššie uvedených informácií formou priameho marketingu. Je teda úplne na vašom slobodnom uvážení, či tieto obchodné informácie chcete prijímať. Právnym základom pre zasielanie takýchto oznámení formou priameho marketingu je váš súhlas, resp. nevyjadrenie vášho nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 Antispamového zákona, kedy je Správca oprávnený zaslať na zadanú e-mailovú adresu obchodné oznámenie týkajúce sa jeho výrobkov alebo služieb, a to za predpokladu, že súhlas s takýmto využitím e -mailové adresy je možné jednoducho odmietnuť.

Súhlas je udelený odo dňa zaškrtnutia príslušného poľa v registračnom formulári alebo samotným odoslaním registračného formulára a je zaznamenaný v databáze Správca. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.